Utleieregler

Utleieregler ved leie av Ranheim Klubbhus 

 Gjeldende pr. 01.01.2021 er egne utleieregler i forbindelse med den pågående Covid – 19 pandemien.

Pr. 04.01.2021 – 19.01.2021 er klubbhuset stengt for utleie – ny info kommer iløpet av 18. januar.

Se Covid – 19 veilederen under:

Veileder for utlån/utleie Ranheim Klubbhus – Covid 19

For låne/leietaker vil følgende veiledning være gjeldende, og Ranheim Idrettslag forventer at retningslinjene gitt av regjering, FHI og Idrettsforbund til enhver tid overholdes.

 1. Hold avstand – minst 1 meter
 2. God hånd og hostehygiene
  1. Dispensere med desinfeksjon er montert i storsal og i gang
 3. Ingen store grupper
  1. Max 20 stk da hver deltaker skal ha 4 kvadrat hver
 4. Er man syk står man over møtet/arrangementet
 5. Vis hensyn og ha forståelse for at enkelte ikke kan delta

NB! Vi anbefaler at dere vasker av bord og stoler FØR dere tar dem i bruk, da det er mye møtevirksomhet gjennom dagen.

All utleie/utlån SKAL avtales med admin hovedlag på mail: post@ril.no

Oppsatt møtetid som ikke skal benyttes varsels admin slik at den kan frigis for andre låne/leietakere.

NB! Situasjonen og veiledninger fra regjering endres stadig og veilederen for utlån/utleie vil endre seg i takt med nye retningslinjer gitt av regjeringen.

Veilederen er utarbeidet av administrasjonen og daglig leder i Ranheim Idrettslag.

Normale utleieregler følger under:

Leietaker ansvarlig for ro og orden. Unødvendig opphold ute etter kl. 23 00 skal ikke forekomme. 

Uten vask (leietaker vasker selv) Med vask (kr. 900,- ekstra) må leietaker:
 • Vasker alle gulv: kjøkken, storsal, gang, toalett
 • Vasker og setter bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren.
 • Vaske og sette bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren
 • Om gulvet er tilsølt eller møkkete vaskes det bort selv om man har bestilt med vask
 • Ødelagt utstyr tilhørende klubbhus varsles til utleier på post@ril.no snarest, og leietaker blir fakturert for eventuelle skader som oppdages etter utleie.
 • Avfall bæres ut og kastes i de grå containerne på parkeringsplassen. Nøkkel til disse henger på kjøkkenet. Det er en svart spesial nøkkel med rød snor.
 • Når lokale forlates må leietaker forsikre seg om at vinduer og dører er lukket/låst.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med våre branninstrukser (eget vedlegg), og til enhver tid å vite hvor mange personer det er i lokalet. Maks 100 personer.
 • Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan RIL v/styret utelukke vedkommende fra fremtidige leieforhold.
 • Ved avbestilling senere enn 2 uker før bestilt dato, må leietaker betale 50 % av leien.
 • Klubbhuset er et røykfritt lokale.

Ønsker dere et trivelig arrangement

og takker for at dere tar hensyn til og følger vårt reglement.