Utleieregler

Utleieregler ved leie av Ranheim Klubbhus 

 Leietaker ansvarlig for ro og orden. Unødvendig opphold ute etter kl. 23 00 skal ikke forekomme. 

 •  Lokalene skal ryddes og vaskes etter bruk hvis ikke annet er avtalt. Benyttede bord og stoler rengjøres og stables på plass langs veggene i storsalen.  
 • Alle gulv skal vaskes (kjøkken, storsal, gang og toalett). 
 • Alt kjøkkenutstyr skal vaskes, tørkes og settes på rett plass etter bruk. 
 • NB!! Alt MÅ skylles før det settes i oppvaskmaskinen, særlig kaffekoppene innvendig. 
 • Ødelagt utstyr tilhørende klubbhus varsles til utleier på post@ril.no snarest. 
 • Avfall bære ut og kastes i container på parkeringsplassen. Nøkkel til avfallscontainer blir gjort tilgjengelig for leietaker.
 • Når lokale forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er lukket/låst. 
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med våre branninstrukser (eget vedlegg), og til enhver tid å vite hvor mange personer det er i lokalet. Maks 100 personer. 
 • Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan RIL v/styret utelukke vedkommende fra fremtidige leieforhold. 
 • Ved avbestilling senere enn 2 uker før bestilt dato, må leietaker betale 50 % av leien. 
 • Klubbhuset er røykfrie lokaler