Utleieregler

Utleieregler ved leie av Ranheim Klubbhus 

 Leietaker ansvarlig for ro og orden. Unødvendig opphold ute etter kl. 23 00 skal ikke forekomme. 

Uten vask (leietaker vasker selv) Med vask (kr. 900,- ekstra) må leietaker:
 • Vasker alle gulv: kjøkken, storsal, gang, toalett
 • Vasker og setter bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren.
 • Vaske og sette bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren
 • Om gulvet er tilsølt eller møkkete vaskes det bort selv om man har bestilt med vask
 • Ødelagt utstyr tilhørende klubbhus varsles til utleier på post@ril.no snarest, og leietaker blir fakturert for eventuelle skader som oppdages etter utleie.
 • Avfall bæres ut og kastes i de grå containerne på parkeringsplassen. Nøkkel til disse henger på kjøkkenet. Det er en svart spesial nøkkel med rød snor.
 • Når lokale forlates må leietaker forsikre seg om at vinduer og dører er lukket/låst.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med våre branninstrukser (eget vedlegg), og til enhver tid å vite hvor mange personer det er i lokalet. Maks 100 personer.
 • Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan RIL v/styret utelukke vedkommende fra fremtidige leieforhold.
 • Ved avbestilling senere enn 2 uker før bestilt dato, må leietaker betale 50 % av leien.
 • Klubbhuset er et røykfritt lokale.

Ønsker dere et trivelig arrangement

og takker for at dere tar hensyn til og følger vårt reglement.