Leiekontrakt

Utleieavtale mellom Ranheim IL og leietaker. 

Leietaker får denne tilsendt fra admin ca 1 uke før leieforholdet, og den ser slik ut:  

Utleie dato   
Lokale   
Leiepris   
Vask etter leieperiode   Rask kastes i container utenfor klubbhus 
Kontaktperson   
Adresse   
Postnr/sted   
Mobil   
Mail   

 

 

Kontrakten er gjennomlest og leie bekreftes av begge parter. 

 

 

Trondheim Dato:  

______________________________________________________________ 

Leietaker / Utleier 

 

 Kontrakten underskrives og sende til oss snarest. Gjerne i skannet versjon til post@ril.no