Utleie

Leie av lokaler

Klubbhuset m/storsal:

For booking – send mail til post@ril.no 

Dette objektet innehar en storsal med kapasitet opptil 60 personer med tilstøtende kjøkken, gang med garderobe, og 3 toaletter.

PRISER

Klubbhuset storsal m/kjøkken

Ettermiddag, 3 timer: kr. 800,-

Ettermiddag fra kl. 16 00 – 23 00: kr. 1000,-

Lørdag eller søndag (med mulighet for oppdekking kvelden før): Kr. 3500,-

Fredag til søndag: kr. 4500,-

Prisene inkluderer ikke vask! Kan avtales etter behov for kr. 900,-.

Leiekontrakt signeres av begge parter og leien skal betales i sin helhet etter tilsendt faktura. Eventuelle tap og skader på lokalitetene, inventar e.a. skal dekkes 100% av leietaker. Innlevering av nøkler må skje til utleieansvarlig etter avtale. Send mail til post@ril.no for å avtale leie og besiktelse av lokalene.

HVEM KAN LEIE KLUBBHUSET

Klubbens avdelinger og medlemmer har første prioritet, men man behøver ikke være medlem i klubben for å leie til en fest eller annen tilstelning. Ansvarlig leietaker må være over 30 år. Leietakere kan ikke leie huset på vegne av venner/familiemedlemmer som er under 30 år.

Ranheimshallen (nye friidrettshallen) tilbyr møterom for opptil 14 personer. Prosjektor må medbringes. Ved forespørsel/booking av Ranheimshallen send e-post til liv-inger.gjengsto@trondheim.kommune.no

LEIEKONTRAKT

Kontrakten er gjennomlest og leien bekreftes av begge parter. Vi ber om at kontrakten blir lest, underskrevet og returnert til oss snarest slik at den er gyldig. Gjerne i scannet versjon til e-post: post@ril.no

KLUBBHUSET

Klubbhuset m/storsal: Dette objektet har en storsal  med kapasitet opptil 60 personer med tilstøtende kjøkken, forgang med garderobe, og 3 toaletter. 3×3 meter lerret og mulighet for lån av prosjektor.

Utleieregler ved leie av Ranheim Klubbhus

Leietaker er ansvarlig for ro og orden. Unødvendig opphold ute etter kl. 23 00 skal ikke forekomme.

Uten vask (leietaker vasker selv) Med vask (kr. 900,- ekstra) må leietaker:
 • Vasker alle gulv: kjøkken, storsal, gang, toalett
 • Vasker og setter bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren.
 • Vaske og sette bord/stoler slik de sto når dere kom
 • Alt kjøkkenutstyr vaskes, tørkes og settes på rett plass
 • NB! Alt MÅ skylles før det settes i steameren. Leppestift og kaffeflekker inni/utenpå må skrubbes av før de settes i steameren
 • Om gulvet er tilsølt eller møkkete vaskes det bort selv om man har bestilt med vask
 • Ødelagt utstyr tilhørende klubbhus varsles til utleier på post@ril.no snarest, og leietaker blir fakturert for eventuelle skader som oppdages etter utleie.
 • Avfall bæres ut og kastes i de grå containerne på parkeringsplassen. Nøkkel til disse henger på kjøkkenet. Det er en svart spesial nøkkel med rød snor.
 • Når lokale forlates må leietaker forsikre seg om at vinduer og dører er lukket/låst.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med våre branninstrukser (eget vedlegg), og til enhver tid å vite hvor mange personer det er i lokalet. Maks 100 personer.
 • Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan RIL v/styret utelukke vedkommende fra fremtidige leieforhold.
 • Ved avbestilling senere enn 2 uker før bestilt dato, må leietaker betale 50 % av leien.
 • Klubbhuset er et røykfritt lokale.

Ønsker dere et trivelig arrangement

og takker for at dere tar hensyn til og følger vårt reglement. 😊