Ansvarlig Ranheim IL

Politiattestansvarlig sine oppgaver:

  • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.
  • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen – dette skjer gjennom vår nye løsning RightPerson.
  • Politiattestansvarlig skal sende invitasjon til alle trener, lagledere, styremedlemmer og andre som skal ha direkte kontakt med mindreårige og funksjonshemmede.
  • Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
    • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
    • dato for fremvisning

Elise Kværnø, med hjelp fra Elisa Ovesen, er politiattestansvarlig i Ranheim IL
Kontaktinformasjon:
post@ril.no

Det er utarbeidet rutiner for å innhente politiattest hos hovedlaget som i varetar alle avdelinger.