Ansvarlig Ranheim IL

Politiattestansvarlig sine oppgaver:

  • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.
  • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.
  • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Politiattestansvarlig bruker nå medlemssystemet Hoopit for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
  • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
  • dato for fremvisning

Elise Kværnø, med hjelp fra Elisa Ovesen, er politiattestansvarlig i Ranheim IL
Kontaktinformasjon:
post@ril.no

Det er utarbeidet rutiner for å innhente politiattest hos hovedlaget som i varetar alle avdelinger.