Politiattest

Ny ordning for politiattester

 • Manymore (tidligere RightPerson) –

 Etter mange år med manuell behandling av politiattester, bekreftelser og personlig fremvisning, har Ranheim Idrettslag gått for en elektronisk løsning som skal forenkle alle ledd i prosessen, både for idrettslaget og de som må fremlegge politiattest. Denne løsningen heter Manymorer (tidligere RightPerson).

Ingenting er viktigere enn et trygt idrettsmiljø for barn og unge. Alle som skal ha et tillitsforhold eller ansvar for barn og mindreårige, samt utviklingshemmede inne idretten, må forevise en oppdatert politiattest. Dette gjelder samtlige fra og med 16 år uansett om de er lønnet, eller frivillige og ulønnet.

Detter gjelder:

 • Trenere
 • Lagledere
 • Styremedlemmer
 • Alle andre som skal ha direkte kontakt med mindreårige og utviklingshemmede

Med Manymore får du et sikkert og oversiktlig system for innhenting og kontroll av politiattester som sparer deg og klubben for mye tid, ressurser og bekymring.

 • Redusér og forebygg risiko
 • Raskere prosesser
 • Sikkert
 • Ivaretar personvern

Manymore er en selvbetjent løsning som er enkel å bruke. Alle som skal forevise politiattest får en invitasjon og registrerer seg raskt med BankID. Med noen få tastetrykk bestiller de politiattest, og trenger kun å sørge for å laste opp denne når den kommer i retur fra Politiet. I tillegg må de gjennomgå et kort relevant e-læringskurs før de får godkjent attesten.

Alle som bruker systemet, identifiserer seg med BankID som også sikrer at det er rett person som innhenter politiattest. Attestene sjekkes og kontrolleres automatisk og flagger eventuelle merknader.

Alle sjekker og bestilling av politiattest skjer alltid med et klart samtykke fra de inviterte trenerne og frivillige. Samtykkene lagres og loggføres. I tillegg informeres det om hva slags data som innsamles.
Tilgangskontrollen sørger for at bare den politiattestansvarlige får tilgang til de detaljerte rapportene som kan inneholde sensitiv informasjon.

Tjenesten følger alle lovepålagte krav om GDPR og personvern.

Med Manymore får vi:

 • Automatisert bestilling av politiattest
 • Automatisert kontroll og verifikasjon
 • Oversikt over status
 • Sikker tilgangskontroll og personvern
 • Dokumentasjon og arkiv
 • E – læringsmodul

Dersom du lurer på hvordan tjenesten fungerer kan se en veiledning her:

https://www.manymore.com/en/police-certificate-sports-club