Nytt medlem

Ønsker du å bli medlem i Ranheim Idrettslag?

Innmelding skjer via vårt appbaserte medlemssystem Hoopit. Last ned appen og registrer først deg selv som foresatt, for så å legge til eventuelle barn på rett avdeling og lag. Følg instruksjonene som kommer og husk å legg til betalingskort på din profil, da innbetalinger i forbindelse med medlemskontingenter og aktivitetsavgifter skjer via appen.

For mer info og veiledning følg linken under:

Informasjonsskriv nytt medlemssystem Ranheim Idrettslag