Medlemskontingent Ranheim IL

Et medlemsskap kan enten være et enkeltmedlemskap eller et familiemedlemskap.

Enkeltmedlem kr. 300,- pr år                    Familiemedlemskap kr. 500,- pr. år

NB! Fra 1.1.2019 endres kontingenten. Enkeltmedlemskap vil da koste kr. 350 og familiemedlemskap vil koste kr. 600.

Spørsmål kan stilles til:
E-post: post@ril.no

 

Hvem skal være medlem?

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Ranheimslogo på trøya, må du være et registrert medlem i ditt idrettslag. Med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.

Vi skiller mellom medlemavgift og aktivitetsavgift Ranheim IL.

Medlemsavgiften betales til Ranheim IL, mens den enkelte særidrett, som fotball, håndball, friidrett, allidrett, basket og sykkel tar de inn en aktivitetssavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemsavgift

Alle som er tillitsvalgte representanter for Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget.

Kun medlemmer av Ranheim Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

Medlemsavgiften til Ranheim IL, faktureres ved starten av året, og medlemsavgiften blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ranheim IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemsskap i Ranheim IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Ranheim IL motta støttemidler som fordeles tilbake til idrettene.