Medlemskontingent Ranheim IL

Et medlemskap i RIL kan enten være et enkeltmedlemsskap eller man kan betale en samlet pris for de som er registrert i samme familie. Men alle medlemmer må ha en medlemskontingent knyttet til sitt medlemskap.

Enkeltmedlem kr. 450,- pr år                    Samlet familiepris kr. 750,- pr. år

Spørsmål kan stilles til:
E-post: post@ril.no

Hvem skal være medlem

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette være seg aktive, trenere eller støtteapparat.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Ranheimslogo på trøya må du være registrert medlem.  Dette gjelder også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade. (Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere).

Vi skiller mellom medlemskontingent og aktivitetsavgift i Ranheim IL. 

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens den enkelte avdeling: fotball, håndball, friidrett, allidrett, sykkel og basket tar inn en aktivitetsavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent

Alle som er tillitsvalgte representanter for Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Ranheim IL og er derfor Ranheim IL’s representanter i slike sammenhenger. Kun medlemmer av Ranheim Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

Innmelding og utmedling

Medlemskontingenten til Ranheim IL, skal normalt faktureres ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ranheim IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har fått beskjed om utmelding, vil ditt medlemskap bli fakturert.

Medlemstyper

Ett medlemskap kan enten være ett enkeltmedlemskap eller man kan betale en samlet pris for familie.

Enkeltmedlem – Kr. 450,- pr år fra 01.01.2024

Samlet familiepris – Kr. 750,- pr. år fra 01.01.2024

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i Ranheim IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatterte priser på en mengde varer og utstyr som tilbys av vår samarbeidspartner Intersport Outlet Lade. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr.

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemskap i Ranheim IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Ranheim IL motta støttemidler, som for eksempel lokale aktivitetsmidler (LAM), som fordeles tilbake til avdelingene og kommer alle sammen tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet Ranheim IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i forbindelse med reise til og fra.

For mer info og for å melde skade – følg linken under:

https://www.if.no/bedrift/meld-skade/skadeoppgjor-personskade/refusjon-idrettsforsikring

Avdelingers egne avtaler opp mot styremedlemmer, trenere el

Hvis enkelte avdelinger ønsker å inngå egne avtaler om fritak fra medlemskontingent og aktivitetsavgift må dette fastsettes gjennom vedtak i avdelingsstyret. MEN da må også avdelingen dekke opp de tapte inntektene for hovedlaget i forbindelse med medlemskontingenten. Egne oversikter oversendes hovedlaget med lister over hvem avdelingene har inngått slike avtaler med, og avdelingene vil bli fakturert i henhold til denne oversikten for medlemskontingenten.

Ønsker du å bli medlem i Ranheim Idrettslag?

Innmelding skjer via vårt nye medlemssystem Spond Club.

Bruk dette innmeldingsskjemaet:

https://club.spond.com/landing/signup/ranheimil

Her kan dere velge å melde inn dere selv eller et barn, dere kan velge hvilken avdeling og lag/gruppe dere skal ligge under, legge inn kontaktinfo, samtykke for bruk av bilder mm.

For eventuelle spørsmål angående medlemskap i Ranheim Idrettslag, send mail til post@ril.no