Klubbforsikring

Ranheim IL har Gjensidige-klubbforsikring. Forsikringen dekker den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag.

Klubbforsikringen gir en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet. Invaliditet med progressiv erstatning.

Klubbforsikringen inneholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav.