Hovedstyret

Styret har fast styremøte hver første mandag i måneden.
Hvis du som medlem av Ranheim Idrettslag har saker som bør tas opp eller har spørsmål til styrets leder eller medlemmer, så ta kontakt med oss gjennom  e-post.

Funksjon Navn Mailadresse
Leder Rune Venås rune.venas@stfk.no
Nestleder Nina Bakken Antonsen ninabantonsen@gmail.com
Styremedlem Rune Samstad Gerhardsen rune.s.gerhardsen@gmail.com 
Styremedlem Andreas Dullum andreas.dullum@gmail.com
Styremedlem Anne Katrine Slungård aks@tso.no
Styremedlem Tord Lien
Varamedlem Per Inge Lauritsen
Varamedlem Gry Fiksdal gry.fiksdal@domstol.no