Ansatte

Daglig leder:

Administrasjonen
Elise Kværnø
post@ril.no
Tlf. 975 14 476
Elise er ansatt som 50 % i administrasjonen for hovedlaget, og 50% håndball.

Elisa Ovesen
elisa.ovesen@ril.no
Elisa er ansatt 40% i administrasjonen hovedlag.

Jeanette Askim
jeanette.askim@ril.no
Jeanette er ansatt 50% i administrasjonen hovedlag.

Driftsteam
Driftsleder
Ingar Maaø
ingar@ril.no

Michael Daniel
Michael er ansatt 100%.

Fotball
Frank Robert Saltvik
Frank.saltvik@ril.no
Tlf. 932 01 070
Frank Robert er ansatt som 100 % Klubbutvikler.

Eskil Husby
eskil.husby@ril.no

Simen Aune
simen.aune@ril.no

Ranheim IL har flere midlertidige stillinger, disse fremgår ikke her.