Ansatte

Daglig leder:
Arne Kristian Fredriksen
arne.fredriksen@ril.no
Tlf: 405 20 944

Administrasjonen
Elise Kværnø
post@ril.no
Tlf. 975 14 476
Elise er ansatt som 50 % i administrasjonen for hovedlaget, og 50% håndball.

Elisa Ovesen
elisa.ovesen@ril.no
Elisa er ansatt 40% i administrasjonen hovedlag.

Jeanette Askim
jeanette.askim@ril.no

Fotball
Frank Robert Saltvik
Frank.saltvik@ril.no
Tlf. 932 01 070
Frank Robert er ansatt som 100 % Klubbutvikler.

Driftsteam
Hans Jørgen Hansen
hans.jorgen.hansen@ril.no
Hans Jørgen er ansatt 50%.

Michael Daniel
Michael er ansatt 100%.

Goran Rajkovic
Goran er ansatt i driftsteamet.

Ranheim IL har flere midlertidige stillinger, disse fremgår ikke her.