Ansatte

Arne Kristian Fredriksen

arne.fredriksen@ril.no

Tlf: 405 20 944

Elise Kværnø
post@ril.no
Tlf. 975 14 476

Elise er ansatt som 50 % i administrasjonen for hovedlaget, og 50% håndball.

Nina Bakken Antonsen

Nina er ansatt som 15% Sportslig leder i håndball.

Frank Robert Saltvik
Frank.saltvik@ril.no
Tlf. 932 01 070

Frank Robert er ansatt som 100 % sportslig utvikler for fotball bredde.

Stina Mostervik

Stina er ansatt 40% i administrasjonen for fotball bredde.

Michael Daniel
Tlf. 464 28 676

Michael er ansatt som 100 % vaktmester, hvor 50 % er knyttet opp mot hovedlaget og 50 % er knyttet opp mot fotball bredde.

Michiele Mesfun Hail

Michiele er ansatt som 100 % vaktmester for fotball bredde frem til 31.12.2018.

Goran

Goran er ansatt som 100% vaktmester for fotball bredde frem til 31.10.2018.

Ranheim IL har flere midlertidige stillinger, disse fremgår ikke her.