Ansatte

Daglig leder:

Arne Kristian Fredriksen

arne.fredriksen@ril.no

Tlf: 405 20 944

Administrasjonen

Elise Kværnø
post@ril.no
Tlf. 975 14 476

Elise er ansatt som 50 % i administrasjonen for hovedlaget, og 50% håndball.

Elisa Ovesen

elisa.ovesen@ril.no

Elisa er ansatt 40% i administrasjonen hovedlag.

Fotball

Frank Robert Saltvik
Frank.saltvik@ril.no
Tlf. 932 01 070

Frank Robert er ansatt som 100 % Klubbutvikler.

Driftsteam

Hans Jørgen Hansen

hans.jorgen.hansen@ril.no 

Hans Jørgen er ansatt 50%.

Michael Daniel
Tlf. 464 28 676

Michael er ansatt 100%.

Michiele Mesfun Hail

Michiele er ansatt i driftsteamet.

Goran

Goran er ansatt i driftsteamet.

Ranheim IL har flere midlertidige stillinger, disse fremgår ikke her.