Bli med på infomøte om nytt e-sporttilbud på Ranheim 21. mars kl 20:30

Posted by

Informasjonsmøtet er i Kulturtribunen 21. mars kl 20:30-22:00.
Inngang ved 3T. Gå opp i 3. etasje

Vi er en gjeng foreldre som i samarbeid med Ranheim idrettslag ønsker å sette opp et e-sporttilbud for barna og ungdommene våre på Ranheim. Bydelen og barna våre fortjener et idrettstilbud med e-sport på lik linje med annen idrett. 

Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte for å finne ut om interessen er tilstrekkelig til at vi kan få opp et tilbud allerede fra høsten av.

Meld deg på informasjonsmøte

Program:

Velkommen (kl 20:30)

Trond Alstad, daglig leder i RIL

Verdien av e-sport

Alex Hole

Daglig leder ved Jotunheimen e-sportsenter

Erfaringer fra Klæbu IL e-sport

Kjetil Andre Johannesen

Styreleder ved Klæbu IL e-sport

Planer for Ranheim e-sport

Torstein Langeland

Hva kreves for å komme i gang?

Torstein Langeland

Avslutning (ca kl 22:00)

Vet du allerede at dere har barn som ønsker å bli med på e-sport? Meld på Ranheim e-sport her (fyll ut ett skjema per barn)

Hvorfor bli med på e-sport?

Vi vet at mange er bekymret for at barna bruker for mye tid på skjerm, og at vi som foreldre har begrenset kontroll på hva barna blir eksponert til i spillverdenen. Andre igjen har ikke denne bekymringen, men er interessert i at barna skal ha et miljø der de kan treffe likesinnede. Uansett vil et organisert tilbud for barna ha stor verdi.

Vi ønsker å sette opp et tilbud med følgende mål:

 • Dannelse: Barna skal lære å respektere andre og hvordan man håndterer dårlig oppførsel i spillverdenen.
 • Fysisk aktivitet: Barna skal ikke bare sitte på skjerm. En del av hver trening reserveres til leik, og de skal også lære om søvn og diett, som er viktig for gode e-sportutøvere.
 • Inkluderende: En sosial arena der barna fysisk er sammen i stedet for å sitte på hvert sitt rom. Alle kjønn spiller sammen, og barn med lettere funksjonsnedsettelser kan delta.
 • Øving: Samtidig som det blir mye gøy så er målet å innarbeide treningselementer i spillinga, med f.eks. koordinasjon og lagarbeid.
 • Ha det gøy! (trenger ikke ytterligere forklaring)

Hvem kan bli med?

Vi retter oss i første omgang mot alle barn som fra høsten av begynner i 4.-10. Klasse.

Hvordan blir det å være med?

Et nytt styre vil i samarbeid med RIL og foreldrene sette opp tilbudet. Tilbudet vil utvikles fortløpende etter hvert som vi lærer, og ser for oss i første omgang ukentlige treninger som er inndelt etter alder. Det kan f.eks. se slik ut:

 • “Allidrett” e-sport (4. – 7. klasse): Barna får prøve ulike spill for å se hva de liker. Fokus på å ha det gøy sammen, fysisk aktivitet, dannelse og samhold. Vi kan arrangere en lokal «barne-esportserie» og cuper, på samme måte som på fotball og håndball.
 • Spillrettede lag (8.-10. klasse): Det er mulig å «spesialisere» seg på ett eller flere spill, og legge opp koordinasjonstrening, fysisk aktivitet og spilling etter dette. Barna kan ved riktig alder begynne å konkurrere i spillet. Det er mulig å se på talentutvikling.

En typisk treningsøkt kan se ut noe som: 

 • 30 min fysisk oppvarming 
 • 60 min spilltrening, gjerne med bestemte mål og oppgaver man trener på
 • 30 min avslutning der man gjennomgår treningsøkten

All trening foregår fysisk på lokalet til klubben sammen med trener/voksenperson som leder treningsøkten

Vi har ikke avklart kontingent enda, men antar at den vil ligge på lignende nivå som annen idrett.

Hva kreves for å komme i gang med tilbudet?

Ranheim e-sport vil være et foreldredrevet tilbud på samme måte som annen idrett, og vi trenger både trenere, styremedlemmer, teknikere og andre frivillige for at barna skal få tilbudet de fortjener. Her er eksempler på roller:

 • Styremedlem – Bidra i den overordnede styringen av e-sporttilbudet til barna våre. Styret vil bl.a. ha roller som økonomiansvarlig, teknisk ansvarlig, treneransvarlig, m.v. Styret har leder og nestleder.
 • Trener – Voksenperson som tar imot barna til trening og leder dem gjennom treningsøkten. Teknisk kompetanse eller e-sportkompetanse ikke nødvendig da kursing vil bli gitt.
 • Teknisk ansvarlig – Sørge for at spillmaskiner er oppdatert og klar til treningsøkten. Typisk dra ned på lokalet noen timer før trening, slå på alle maskiner, sette på oppdatering av spill og programvare, evt gjøre noe teknisk småfiks for at treningsøkten skal gå smertefritt. 

I tillegg til folk trengs finansiering, både gjennom støtte og sponsorer, og så trenger vi egnede lokaler til datautstyret.

Det er ikke besluttet at tilbudet skal settes i gang. Når vi ser hvor stor interessen og engasjementet er samt hvor mye finansiering som er på plass, så skal styret i Ranheim idrettslag beslutte om vi kan sette i gang Ranheim e-sport som egen særidrett fra og med høsten 2024.
Ønsker du å bidra til å få opp Ranheim e-sport så kan du kontakte Torstein Langeland (mailto:tolconsulting@gmail.com).

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *