Innkalling til Årsmøte 2023 Ranheim Idrettslag – nå med Årsmelding 2023

Posted by

Til medlemmene i Ranheim Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Ranheim Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte 2023 i Ranheim Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 18.mars kl. 18 i sosialt rom i 2.etasje i Ranheim Aktivitetshall.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret ved daglig leder, Trond Alstad, senest 1.mars. Mailadresse trond.alstad@ril.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Idrettslaget sin nettside www.ril.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2024. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmelding Ranheim Idrettslag 2023


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Under følger Årsberetninger 2023 for klubbens avdelinger:

Fotball

Futsal

Håndball

Friidrett

Basket

Boccia

Sykkel

Allidrett

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *