Stenging av Ranheim Klubbhus

Posted by

Klubbhuset stenger 13. november

Fra mandag 13.november stenges Klubbhuset inntil videre. Huset bærer preg av slitasje og manglende vedlikehold over tid. Frem til nå har Klubbhuset vært daglig arbeidsplass for ansatte i Fotballavdelingen, vært spise- og møteplass for flere tilknyttet Idrettslaget og blitt brukt som lunchsted for Ranheim Topp fotball. 1.etg. brukes til lager for utstyr i tillegg til garderober med toaletter og dusj. Når Klubbhuset nå stenges skyldes det flere forhold.

I dag fremstår bygget slitent med en grunnmur som har behov for betydelige utbedringer og med dårlig ventilasjon mellom etasjene. Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet bl.a. ut fra hensynet til helse og velferd for ansatte. Inneklimaet skal være tilfredsstillende med hensyn til temperatur, fuktighet og luftkvalitet. Dette er det tvilsomt om Klubbhuset slik det i dag fremstår kan sies å være. Vi har også over en tid nå vært nødt til å få engasjert eksperter på skadedyrkontroll for å få bort rotter og andre smådyr.

Vi vil fremover vurdere hva som skal skje videre med Klubbhuset skjebne. Fotballavdelingens ansatte har flyttet over til kontorer i Aktivitetshallen. Lagsbodene vil inntil videre bli beholdt i Klubbhuset.  Planlagte arrangementer i Klubbhuset flyttes og vil bli forsøkt gjennomført i Aktivitetshallen. 

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *