Ranheim Idrettslag søker daglig leder

Posted by

Ranheim IL er en breddeidrettsklubb med en klar hovedvekt av aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi har aldersbestemt aktivitet i fotball, håndball, friidrett, allidrett og basketball, i tillegg til en sykkelavdeling som er åpen for medlemmer i alle aldre. Klubben er godt drevet og opplever stor vekst i antall medlemmer og aktivitet de siste årene. Idrettslaget vokser i takt med at bydelen Ranheim utvikler seg. Den samlede omsetningen i hovedlaget forventes i 2023 å være i overkant av 19 millioner kroner. Klubben har åtte ansatte, både heltid og deltid. Den tekniske driften av store deler av infrastrukturen skjer på tjenestekjøpsavtale med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Ranheim IL er paraplyidrettslag for Ranheim IL Fotball Topp som har egen daglig leder.
Les mer på www.ril.no

Ranheim er den raskest voksende bydelen i Trondheim. Vi søker nå deg som kan videreutvikle vår viktige samfunnsrolle gjennom idretten, der barn og voksne søker samhold og mestring.

Daglig leder – Ranheim Idrettslag

Vi søker etter en dyktig og engasjert daglig leder til vårt idrettslag. Som daglig leder vil du være ansvarlig for å lede og utvikle idrettslaget i tråd med våre verdier og målsettinger.
Ranheim Idrettslag har en sterk lokal forankring og engasjerer både spillere, trenere og frivillige fra nærområdet. Klubben har et mål om å være en positiv samfunnsaktør som bidrar til å utvikle barn og unge gjennom idrettsaktiviteter, og har en klar visjon om å være en ledende idrettsklubb i regionen.

Vi står nå ovenfor en spennende reise der bydelen vokser og vi som idrettslag har en sentral rolle i å tilrettelegge for at vi kan ha et godt tilbud av aktiviteter for våre innbyggere.

Til stillingen som daglig leder ligger det overordnede ansvaret for:
• Økonomi, herunder forberede budsjettprosessen og følge opp at regnskapet er i tråd med budsjett og regler for god regnskapsskikk. Vi har satt ut regnskapsføringen til eksternt byrå
• Personalansvar for hovedlagets og særidrettenes ansatte
• Effektiv drift av klubbens idrettsanlegg og bidra til utvikling av nye anlegg
• Sikre gode søknads- og rapporteringsrutiner overfor klubb, idrettens øvrige organer og offentlige myndigheter
• Markedsarbeidet overfor sponsorer og leietakere
• I hovedregel være klubbens kontaktpunkt mot kommunen og idrettens øvrige organer i alle saker det klubben har en interesse, også når det gjelder arealutvikling av bydelen Ranheim
• Forberedelse og gjennomføring av styremøter og dialogforum med særidretter

Suksesskriterier
• Sørge for at folk trives sammen og drive god personalledelse
• Medlems- og aktivitetsutvikling (flest mulig, lengst mulig)
• Budsjettkontroll
• Faktisk tilgang på anlegg og aktivitetsareal (oppetid og utvikling av nye arealer)

Ønsket erfaring:
• God økonomisk forståelse og erfaring med budsjettering og regnskap
• Erfaring med idretts- eller frivillighetsarbeid – (som ansatt / tillitsvalgt)
• Erfaring med å lede folk
• Gjerne kjennskap til anleggsdrift / -utvikling av nye anlegg

Egenskaper:
Vi tror først og fremst at du som leder har en god evne til å få folk til å trives sammen og tar med deg energi og godt humør! Videre ønsker vi oss en leder som er:
• Helhetsforståelse – kan både være utviklingsorientert og gjennomføre
• Kunne sette seg inn i spillemiddelsøknader, grasrotsystemet og hvordan ulike finansieringssystemer kan brukes til det beste for idrettslaget
• Systematisk og strukturert
• Samarbeidsorientert
• God kommunikator
• Verdibasert
• Relasjonsbygger
• Glad i folk

Interessert?
Vi kan tilby en lederjobb med mening i en tradisjonsrik og aktiv klubb som betyr mye for vårt lokalmiljø i Ranheim. Her får du et godt kollegium og masse støttespillere og et godt styre rundt deg som venter spent på deg som leder for en av byens største idrettsklubber.
I Ranheim har vi en uformell tone der det er høyt under taket, vi er entusiastiske og jobber etter høye standarder for at vi skal lykkes. Vi har gode betingelser, inkludert pensjons- og forsikringsordninger.
For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte styrets leder Tord Lien, tlf. 902 53 096 eller vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186.

Henvendelser vil bli behandlet fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende fasen.

Søknadsfrist: Søknad og cv sendes snarest og senest innen 31. mai via www.headvisor.no/stillinger.

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *