Påminnelse innkalling Årsmøte Ranheim Idrettslag 2022, nå med årsberetning

Posted by

Til medlemmene i Ranheim idrettslag

Innkalling til årsmøte i Ranheim idrettslag for 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ranheim idrettslag.

Årsmøtet avholdes 23.03.2023 kl. 18:00 i Ranheim aktivitetshall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.2023 som er senest to uker før årsmøtet til post@ri.no  .

For fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, se link under;

Årsberetning Ranheim Idrettslag 2022

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ranheim idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ranheim idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ranheim idrettslags lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på 405 20 944 eller arne.fredriksen@ril.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *