Innkalling årsmøte Ranheim Idrettslag – nå med årsmelding for 2021

Posted by

Til medlemmene i Ranheim idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Ranheim idrettslag.

Årsmøtet avholdes 24.03.2022 kl.18:00.

Sted: Ranheim Aktivitetshall – møterom 2. etasje.

Se under for årsmelding 2021 Ranheim idrettslag, Ranheims lov og årsmeldinger avdelinger:

ÅRSMELDING 2021 Ranheim Idrettslag

Endelig Lov for Ranheim 21 mars 2018

2021-09-02 RIL Allidrett møtereferat

Årsberetning 2021 RIL Basketball

Årsmelding 2021 avd Ranheim Sykkel

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.  Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ranheim idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ikke ha noe utestående til Ranheim idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ranheim idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på 405 20 944 eller arne.fredriksen@ril.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *