COVID – 19 Oppdatering Ranheim IL

Posted by

Oppdatering Covid 19 – pr. 13.12.2021 – gjeldende til i første omgang 14.01.2022

Regjeringen kom med nye innstramminger 13.12.2021 som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste fire ukene.

Kamper, cuper og andre arrangementer settes igjen på vent eller avlyses slik at idretten kan bidra i et forsøk på å stanse smitten i Norge.

Innendørs trening for barn og unge til og med 15 år kan gjennomføres i grupper på opptil 20 stk.

For unge og voksne fra og med 16 år kan det gjennomføres treninger utendørs så lenge man holder seg til grupper på opptil 20 stk. og samtidig overholder 1 meters avstand. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs for de fra 16 år og oppover ikke skal gjennomføres i denne perioden.

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene.

I påvente av ny forskrift etter nyttår, etterfølger Ranheim IL Regjeringens anbefalinger og påbud. Vi vil holde alle avdelinger oppdatert i forbindelse med eventuelle endringer som måtte komme fremover, samt endringer i forbindelse med gjeldende påbud og anbefalinger som berører idrettslagets aktivitet. I tillegg anmoder vi om at alle særidretter holder seg godt oppdatert om sine særforbunds retningslinjer for hhv bredde- og toppidrett.

Administrasjon vil være 100% operativ, og kan kontaktes som vanlig, men vil gjennomføre delvis hjemmekontor og delvis kontortid på klubbhuset.

Følgende retningslinjer etterleves av RIL inntil ny informasjon foreligger:

  • Unge og voksne over 16 år kan trene ute så lenge de overholder maksantall i grupper og avstand på 1 meter
  • Barn og ungdom opp til og med 15 år kan trene innendørs i grupper opptil 20. stk
  • Ingen hospitering eller aldersblanding
  • Munnbindpåbud til og fra treningsaktiviteten

 Klubbhus:

Ingen fysiske møter for eksterne leietakere i klubbhuset frem til og med 14. januar.

Interne leietakere må forholde seg til maks antall på 20 stk., holde 1 meters avstand og benytte seg av munnbind.

Alle som benytter seg av klubbhuset må registrere seg ved ankomst.

Ny vurdering og informasjon senest 13. januar.

Anlegg:

Utendørs: Treninger gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger og forskrifter.

Garderober holdes stengt inntil videre.

Hall: Barn og ungdom opp til og med 15 år kan trene innendørs i grupper opptil 20. stk. Ingen foresatte eller tilskuere ved trening i hall.

Garderober holdes stengt inntil videre.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/lokale-pabud-og-anbefalinger/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *