Innkalling, nå med årsmelding/saksliste, Årsmøte Ranheim Idrettslag 2021.

Posted by

Til medlemmene i Ranheim idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Ranheim idrettslag.

Årsmøtet avholdes 24.03.2021 kl.18:00.

NB! HUSK å meld dere på begge planene – da vi ikke vet før tidligst kl. 18 tirsdag 23. mars om vi kan avholde møtet fysisk i klubbhuset.

Plan A:

  • Så lenge koronasituasjonen er som nå avholdes årsmøtet fysisk på klubbhuset.
  • Maks antall deltagere i klubbhus: 30 stk.
  • Påmelding med e-post adresse. Link til påmelding; https://isonen.com/event/ckmen59554tuj0d69zwq4nya3
  • Avstemming gjøres etter NIFs lov og admin. forbereder stemmesedler.

Plan B:

  • Hvis koronasituasjonen endres må årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Link til evt. digitalt møte vil bli publisert i god tid.
  • Påmeldingsfunksjon via link til Teams; https://isonen.com/event/ckmenc7mx4tys0c67ji9gq0f8
  • Admin. forbereder digitalt årsmøte etter NIFs veileder.
  • Admin. forbereder saker som det skal stemmes over etter veileder på NIFs hjemmeside.
  • For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter:

Årsmelding og saksliste Ranheim Idrettslag 2020 17.03.2021

Årsberetninger alle avdelinger Ranheim Idrettslag 2021.docx

Endelig Lov for Ranheim 21 mars 2018

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ranheim idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ranheim idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ranheim idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på 405 20 944 eller arne.fredriksen@ril.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *