Informasjon Ranheim aktivitetshall

Posted by

Byggingen av ny hall for Ranheim IL er nå i gang! Det har vært en lang prosess frem til byggingen kunne starte, men nå blir den realisert.

Det er et stort areal som skal bygges ut, og som naboer vil dere bli berørt i noen grad. Vi har opprettet en egen hjemmeside for prosjektet der det vil bli lagt ut informasjon underveis i byggeperioden. Denne finner dere på følgende adresse:

https://ranheim.backe.no/

eller via å skanne følgende QR-kode

Har dere tilbakemeldinger ønsker vi at dere tar kontakt via denne siden.

Byggeperioden vil i hovedsak se sånn ut:

  1. Graving og spunt:
    Det skal forgraves for spunt som skal settes rundt hele byggegropa. Det skal graves ut rundt 15 000 kubikk med masser, noe som medfører en god del massetransport. Dette vil foregå i januar til mars i 2021
  2. Fundamentering og råbygg:
    I denne fasen vil det også være en stor transportmengde av betongbiler til støp av bunnplate og vegger, samt biler som leverer betongelementer. Elementbilene vil stille seg opp for lossing før de igjen kjører ut. Denne fasen vil pågå fra mars til juni 2021
  3. Fasade og innvendige arbeider
    Fasaden består av sandwichelementer som leveres og heises på plass på byggeplassen. Utenpå denne vil det bli montert trekledning. Dette vil være den fasen hvor det vil være flest arbeidere på byggeplass samtidig, og det vil være stor aktivitet både utvendig og innvendig i bygget. Denne fasen pågår fra juni og frem til jul 2021

Vi har tro på at aktivitetshallen blir bra, og håper at ulempene i byggeperioden ikke blir for store. Er det noe så ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen

Backe Trondheim

ANDERS REITAN
Prosjektleder

+47 97059087
backe.no

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *