Covid – 19 oppdatering Ranheim IL

Posted by

Hei og godt nyttår til alle!

Regjeringen kom med nye innstramminger 03.01.2021 som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene.

Tirsdag denne uken under formannskapsmøtet vil det bli lagt frem en ny forskrift med tiltak for Trondheim kommune.

I påvente av ny forskrift, etterfølger Ranheim IL Regjeringens anbefalinger om stans i aktivitet. Vi vil holde alle avdelinger oppdatert i forbindelse med formannskapsmøtet 05.01.2021, samt endringer i forbindelse med gjeldende påbud og anbefalinger som berører idrettslagets aktivitet. I tillegg anmoder vi om at alle særidretter holder seg godt oppdatert om sine særforbunds oppdaterte retningslinjer for hhv bredde- og toppidrett.

Administrasjon vil være 100% operativ, og kan kontaktes som vanlig.

Følgende retningslinjer etterleves av RIL  inntil ny informasjon foreligger:

  •  All innendørsidrett utsatt til etter 18. januar
  • Ordinær kontaktidrett utendørs bør ikke gjennomføres i denne perioden, og avlyses inntil ny forskrift foreligger
  • Fotball bredde innstiller all aktivitet, inntil 11.01.2021, inntil ny forskrift foreligger( se hjemmeside for mer info. link under)

 Klubbhus:

Ingen fysiske møter i klubbhuset frem til og med 18. januar.

Ny vurdering og informasjon senest 17. januar.

Anlegg:

Utendørs: Ingen treninger før det foreligger nye retningslinjer for de nye smittevernreglene ( Formannskapsmøte 05.01.21.) Trondheim kommune kommer med oppdatert informasjon de nærmeste dagene.

Garderober skal ikke brukes inntil videre.

Hall: All aktivitet avlyst inntil tidligst 18.01.2021. Ny vurdering innen 17.01.2021

Linker:

Koronavirus (idrettsforbundet.no)

Veiledere for aktivitet under koronaviruset – RANHEIM FOTBALL

Coronaviruset: Tiltak i Trondheim kommune (vg.no)

Med vennlig hilsen

Arne Kristian Fredriksen

Daglig leder

Tlf. 405 20 944

arne.fredriksen@ril.no

 

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *