Styreleder informerer

Posted by

Ranheim IL

Informasjon til medlemmer og ansatte vedr. korona og klubbdrift

Viktigst av alt for alle nå, er å kontrollere smittespredning og ivareta liv og helse. Samtidig kreves det aktive handlinger fra samfunnsinstitusjoner som Ranheim Idrettslag, for at klubben med sine 2500 medlemmer skal være i stand til å ivareta sine oppgaver igjen når situasjonen normaliserer seg.

Nasjonale retningslinjer har nedlagt forbud mot felles/organisert trening og konkurranser, foreløpig frem til 30.april. I praksis har dette akkurat nå størst innvirkning for fotballavdelingen som er i oppstart av ny sesong, men også andre idretter påvirkes av forbudet.

Aktivitetsforbudet medfører en betydelig inntektsutfordring for klubben med tilhørende betalingsproblemer for faste kostnader. Samtidig har vi forståelse av at betalingsevnen hos mange av våre medlemmer og sponsorer kan være mer anstrengt enn normalt.

Klubben har gjennom vinteren hatt kostnader knyttet til utøveraktivitet og sluttfører i disse dager oppgradering av flomlys på fotballanlegget for barn og ungdom. Dette gjør oss godt rustet for masse aktivitet fremover.

Hovedstyret i Ranheim IL har besluttet å gjennomføre følgende felles tiltak gjeldende frem til 30.4 for hovedlag og avdelinger (ekskl. Ranheim IL Fotball Topp som er eget org.nr og arbeidsgiver):

  • Permittering av alle ansatte knyttet til administrasjon, drift og sport. Unntatt er stillinger med arbeidsoppgaver for å opprettholde minimum klubbdrift mht økonomi, eksterne forpliktelser og forberedelse til normalisert situasjon
  • Alle avtaler om godtgjørelse/honorar til trenere/dommere mm termineres for den aktuelle periode (12.3 – 30.4)
  • Kostnadsreduserende tiltak gjennomføres på alle områder
  • Ulønnede frivillige bidrar i størst mulig grad til gjennomføring av nødvendige oppgaver
  • Medlemskontingent til klubb utfaktureres som planlagt i disse dager
  • Avdelinger som normalt krever inn aktivitetsavgift i denne perioden, kan nå fakturere inntil 50 % av årlig aktivitetsavgift

Vi håper at alle deltar i denne dugnaden for klubben, slik at barn, ungdom og voksne kan gjenoppta allidrett-, basket-, fotball-, friidrett-, håndball- og sykkelaktiviteter sterkere sammensveiset enn aldri før.

Ranheim 20.03.2020

Rune Venås (styreleder Ranheim IL)

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *