Inkluderingstøtte Ranheim Idrettslag

Posted by

Saken “inkluderingstilskudd” har nå blitt behandlet av hovedlaget, og det er utformet en beskrivelse som vil gjelde for hele idrettslaget:

Målet med tilskuddet er å bidra til økt inkludering av barn og ungdom som på grunn av økonomiske og/eller sosiale barrierer ikke deltar i organisert aktivitet. I tillegg er det et mål å øke foreldres deltagelse og engasjement i lag og foreninger.
Inkludering i fritidsaktiviteter handler om at lag og foreninger tilpasser sine aktiviteter for å gjøre organisasjonen enda mer tilgjengelig for de som står utenfor i dag. Dette er arbeid som krever gode verdier, holdninger og langsiktig fokus.

Hovedstyret har på bakgrunn av dette vedtatt at støtten mottatt som inkluderingstilskudd skal benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer med lav betalingsevne

Søknadskjema ligger som link nederst på siden, denne fylles ut

  • Søknad sendes daglig leder på mail: inkludering@ril.no
  • Mottatte henvendelser på mail vil bli prioritert, og behandlet fortløpende.

Arrangement/cup og utstyrsstøtte:
Her søkes det direkte til avdelingene, som selv vurdere om det er grunnlag for støtte ut fra kriterier gitt av hovedlaget. Det er da LAM midlene som blir benyttet til å dekke slike utgifter ut fra nevnte kriterier. Hver sak behandles individuelt.

• LAM (lokale aktivitets midler) skal hovedsakelig benyttes til aktivitet i avdelingene, derunder også støtte til utstyr og arrangement (cuper, sosiale aktiviteter i regi av laget ol). LAM forvaltes etter fordeling av avdelingene selv.

• Søknad sendes på mail til gjeldende avdeling

Vær OBS på at det skilles mellom støtte til medlemskontingent, aktivitetsavgift og lisenser – og støtte til cuper, utstyr mm.

Søknadsskjema økonomisk støtte

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *