Ny personvernlov – GDPR

Posted by

I forbindelse med innføring av den nye personvernloven i Norge (også kjent som GDPR), er vi pliktig til å innhente samtykke til registreringen i idrettens database fra personer uten medlemskap. Dette kan være personer med funksjoner/verv som ikke krever medlemskap, f. eks lagleder, trener osv. Person som ikke gir samtykke, må vi slette.

For å forhindre at personer som har en funksjon/verv knyttet til din klubb blir slettet, har vi utarbeidet en liste over personer som ikke er registrert med medlemskap i din klubb, men som har en annen funksjon/verv og mangler e-postadresse. Dette er da personer vi ikke vil kunne innhente samtykke fra pga manglende e-postadresse og som står i fare for å bli slettet.

Her kan du enten legge til e-postadressen til vedkommende, eller avslutte funksjonen/vervet dersom personen ikke lenger innehar denne. Legger du til e-postadresse, vil personen i fremtiden motta en e-post hvor vi ber om samtykke til registreringen.

Listen er dynamisk, og vil oppdatere seg forløpende. Vi anbefaler at klubben utfører oppdateringer på alle personene i listen, slik at listen blir tom.

Du kan lese mer om den nye personvernloven her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *